Mikrogospel

Mikrogospel

Mikrogospel er et kor for barn fra 4 til 8 år.

Vi øver i Nedre Eiker kirke annen hver mandag kl 17.30 til 18.30

Øvelsesdatoer Vår  2019:

- 7. & 21. januar

- 4. & 18. februar

- 4. & 18.mars

- 15. & 29. april

- 13. mai Huskonsert

Kontaktperson: Trosopplæringsmedarbeider Alexander Glestad
E-post: alexander.glestad@neiker.no

 

 


 

Håper vi sees!

KONTAKTPERSON:  Alexander A. Glestad Tlf. 32 27 23 33 ( mobil 40038295) - e-post: alexander.glestad@neiker.no
DIRIGENT: Kristine Trogstad
Vi gleder oss til å se deg!


Del denne artikkel på e-post