Tro og Lys

Tro og Lys

Et inkluderende økumenisk fellesskap for funksjonshemmede og deres familier og venner.

Vi samles noen søndager kl 17 for å dele, be, spise, og ha festlig samvær sammen. Samlingene avsluttes med en gudstjeneste kl 19 som er åpen for alle. 

Har du lyst å være med i Tro og Lys?

Tro og Lys er en internasjonal økumenisk bevegelse, som har som formål å skape et fellesskap for utviklingshemmede og deres venner og familier.

Du må være 13 år eller eldre for å være med, ingen øvre aldersgrense.

Å være med i tro og Lys gir deg mulighet til å bli betre kjent med Jesus, og til å få flere venner.

Vi møtes ca en gang i måneden i kirke-kjelleren under Nedre Eiker kirke. På samlingene synger og spiller vi sammen, vi bruker drama, lek og dans.
Vi bruker også god tid til å spise sammen. Hver samling avsluttes med en gudstjeneste som er åpen for alle.

 
MØTESTED: Nedre Eiker kirke, kirkekjelleren

TID: Samlingene våre starter kl. 17.00
       Vi avslutter med en gudstjeneste kl. 19 oppe i   
       kirkerommet. Gudstjenesten er åpen for alle 
       interesserte.
 
Tro og Lys-gruppen er økumenisk, åpen for mennesker fra ulike kirkesamfunn, og også for mennesker som ikke har noen kirketilhørighet.
 
Program våren 2016:

Søndag 10. januar: Kl 17.00 i kirkekjelleren, 
                             og gudstjeneste oppe i kirken kl 19.00.
Søndag 14. februar: Kl. 17 i kirkekjelleren - kl. 19 oppe i kirken.
Søndag 13. mars: Vi er med på gudstjeneste kl 11.00 i Nedre Eiker kirke.
Søndag 17. april:  Kl. 17 i kirkekjelleren - kl. 19 oppe i kirken.

Mai/juni: Det blir utflukt til Solsetra Misjonssenter en ukekveld i mai/juni , - datoen er ikke fastsatt enda.
 

Ønsker du å vite mer?
Kontakt: Diakon i Nedre Eiker Gudrun Klingsheim
Tlf. 32 27 23 28 (a) - 90 92 73 30 (m)
E-post: gudrun.klingsheim@nedre-eiker.kommune.no

Ledergruppa for Tro og Lys i Nedre Eiker:
Randi Neple
Magne Flatland
Monica Landmark
Monica Reiss Olsøy
Sigbjørg Bjurstrøm
Gudrun Klingsheim, diakon

Les mer på Tro og Lys-bevegelsens hjemmeside


Del denne artikkel på e-post