Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Nedre Eiker menighetsråd

Nedre Eiker menighetsråd

Her er oversikt over de som utgjør menighetsrådet for perioden 2019-2023

LEDER:              Ivar Haare          Tlf. 955 29 385 - E-post: ivar@haare.no
NESTLEDER:    Gro Ryghseter Solberg
MEDLEMMER:  Linda Guldbjørnsen    
                          Trond T. G. Bollerud     
                          Ola Sørensen     
                          Øystein Moursund     
                          Sølvi Karin Rekkedal Grimstad 
                          Janos Major
                          Sokneprest Ida Etnestad    
           
VARAMEDLEMMER:
Margrethe Renaa
Jan Erik Ødegård
Hilde Sandnes Olsen
Bent Eikmo
Tove Anita Bakken

   
REPRESENTANTER I FELLESRÅDET:    
Øystein Moursund
      
VARAREPRESENTANTER I FELLESRÅDET:
Linda Guldbjørnsen
 
Menighetsrådets oppgave:
” Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet” (kirkeloven § 9) Rådet skal legge til rette for det lokale menighetslivet med trosopplæring, omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemusikk.”

Menighetsrådet velger selv en representant til Drammen kirkelige fellesråd.

Kirkelig fellesråd har overordnet ansvar knyttet til: Økonomi, utarbeide mål og planer for kirken i kommunen, fremme samarbeid mellom soknene og mellom soknene og kommunen.


Del denne artikkel på e-post