Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Trenger du noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med?

Det er ikke alltid livet går på skinner. I blant strever vi.

Det kan være hendelser i livet som er vanskelig å takle. Det kan være tvil som vi strever med å finne ut av. Det kan være dårlig samvittighet. Det kan være vanskelige valg vi 
står overfor. Det kan være sorg eller sykdom. 
Eller andre ting.

En av tjenestene kirken kan tilby, er noen å snakke med når du trenger det. Kirkens medarbeidere er utdannet blant annet til å samtale med mennesker i ulike livssituasjoner. Slike samtaler er gratis, og kirkens medarbeidere har taushetsplikt.

Ønsker du å snakke med noen på dagtid kan du kontakte:

Sokneprest
Ida Etnestad
Tlf. 32 27 23  26 (a)
E-post: ida.etnestad@neiker.no

Kapellan
Espen Dahlgren Doksrød
Tlf. 32.27.23.24 (a)
E-post: espen.dahlgren.doksrød@neiker.no

Diakon
Gudrun Klingsheim
Tlf. 32 27 23 28 (a)
E-post: gudrun.klingsheim@nedre-eiker.kommune.no

Trenger du samtale utenom arbeidstid, i helgen eller om natten kan du ringe Kirkens SOS på telefon 815 33 300. 
Du kan også sende mail via deres nettside, www.kirkens-sos.no

Delt sorg er halv sorg.


Del denne artikkel på e-post