Menighetens misjonsprosjekt

Menighetens misjonsprosjekt

Nedre Eiker menighet samler inn penger til landsbyutvikling i Mali.

Prosjektet:
Drives av NMS. Etter mange års aktiviteter i ulike integrerte utviklingsprosjekter i region Mopti, ble det i 2009 startet et prosjekt med planlagt varighet fra 2009-2013. Dette består av to deler: 
- miljøvennlig utvikling i Seno-området.
- styrking av kvinners rettigheter i deltaområdet (PEFD)

Ressursforvaltning:
Arbeidet foregår i to ulike områder i Mopti. Deltaområdet er området rundt elva Niger som deler av året er oversvømt. I dette området er det bosatt mange fiskere, bønder og halv-nomader. Det er et konservativt muslimsk område, og det har i perioder vært store konflikter rundt ressursforvaltningen.
 
Seno-området er et tørt område. Nomader bor spredt med dyreflokkene sine, og tilgang til rent vann og beite for dyrene er en hovedutfordring.

Forhindre omskjæring:
I Mali blir de fleste unge jenter kjønnslemlestet. MELM,
som er fellesorganisasjonen som NMS er en del av, har hatt et svært vellykket prosjekt/tiltak for å forhindre omskjæring av jenter i Fatoma, sør for det nye prosjektområdet. Denne erfaringen gjøres det bruk av i landsbyprosjektet.

Planlegging:
Det første året skal det gjennomføres en studie for planlegging. Det er vanlig å holde kurs for befolkningen og for lokale myndigheter slik at de kan delta i utarbeidelsen av prosjektet. Dette prosjektet har litt forskjellig fokus fra tidligere, noe som krever litt annen kompetanse. 

Landsbyprosjektet er et bistandsprosjekt (vekt på diakoni og bistand):
- Mobilisering av lokalsamfunn
- Kvinners rettigheter
- Mobilisering mot hiv/aids
- Menneskelige ressurser
- Selvstendig menighetsdiakoni

Uavhengig av nasjonalitet, kjønn, politisk syn eller religiøs tro vil NMS arbeide for å:
- Bedre hverdagen for fattige
- Bidra til at mennesker får reelle valgmuligheter
- Bygge det sivile samfunn

Vil du bli fast giver? 
Som fast giver velger du et fast beløp, minimum 300 kr pr måned, som trekkes fra din konto og overføres til misjonsprosjektet. 
Å bli fast giver er en fin måte å få orden på givertjenesten! 
Kontakt menighetskontoret, tlf. 32 27 23 28/22 for mer informasjon.

Les mer på www.nms.no

 


Del denne artikkel på e-post