Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Om oss

Om oss

Info om Nedre Eiker menighet.

Nedre Eiker sokn
Nedre Eiker kommune ligger vakkert til vest for Drammen, på begge sider av Drammenselva. Elva deler på en naturlig måte kommunen i to kirkesokn - Nedre Eiker og Mjøndalen.

Nedre Eiker sokn omfatter de delene av bygda som ligger på nordsiden av elva: Horgen, Krokstadelva, Solbergmoen og Solbergelva. det bor ca 12 850 personer i soknet. Ca 79% av disse er medlemmer i Den norske kirke (2013).

Menigheten har naturlig nok en del samarbeid med det andre soknet i kommunen - Mjøndalen sokn.

Nedre Eiker hører til Eiker prosti, som består av Den norske kirkes menigheter i Nedre Eiker, 
Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad. Prosten har sitt kontor i Hokksund.
i tilhører Tunsberg bispedømme, som omfatter fylkene Vestfold og Buskerud. Bispesetet er i Tønsberg. 
Du kan besøke nettsiden til Tunsberg bispedømme.

Kirkekontoret ligger i Nedre Eiker menighetssenter, som ligger like ved Nedre Eiker kirke.
u finner informasjon om adresse og åpningstider i nederst siden.

Visjon
Menighetens visjon lyder: "En glede for hele folket!"

Grønn menighet
Nedre Eiker ønsker å være en grønn menighet, og søker så langt mulig å tenke miljø i sin virksomhet.


Del denne artikkel på e-post