Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Utvalg

Utvalg

For å utføre oppgavene har menighetsrådet nedsatt flere komiteer og utvalg

DIAKONIUTVALG
Bodil Nedberg
Jeanne d`Arc Ishimwe
Gudrun Klingsheim (diakon)
Gro Ryghseter Solberg

ARBEIDSGRUPPE, Tro og Lys
Randi Neple
Magne Flatland
Sigbjørg Bjurstrøm (pårørende kontakt)
Gudrun Klingsheim (Diakon)

KULTURUTVALGET
Solveig Thoen
Sølvi Karin Rekkedal Grimstad
Tove Anita Bakken
Inge Solberg
Nils Kristian Bonden

UTSMYKNINGSKOMITEEN
Bent Eikmo
Torill Schou Moe
Ida Etnestad
Heidi Tokle Poverud

Kirkens Nødhjelp:
Janos Major

Kirkens SOS:

Felleskomiteen i Nedre Eiker:
Ida Etnestad og Trond Bollerud

DOTL:
Ida Etnestad

Misjonskontakt:
Gudrun Klingsheim

Bibelkontakt:
Vigdis H. Buhagen

Nedre Eiker menighetssenter AS:
Janos Major


Del denne artikkel på e-post