Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

OM VIGSEL

OM VIGSEL

Velkommen til vielse i Nedre Eiker menighet!

Vi vil gifte oss i kirken - hvordan går vi fram?
 
Kontakt Nedre Eiker menighetskontor, tlf. 32 27 23 20, og avtalt tid og sted for vielsen. Det kan lønne seg å være tidlig ute. Spesielt rundt St. Hans kan det være mange andre som også har lyst til å gifte seg.
 
Kontakt folkeregistert (tlf. 800 80 000), og de vil hjelpe dere med de nødvendige papirene. Du finner link til de skjemaene dere trenger lenger ned på denne siden. Papirene fylles ut og sendes Folkeregisteret tidligst fire måneder og senest en måned før vielsen. Her finner dere link til en veileder fra folkeregisteret:Veien til ekteskapet - steg for steg

Ca. en måned før vielsen må dere ta kontakt med presten for å avtale en vigselssamtale hvor dere i fellesskap planlegger vielsen, blir bedre kjent og samtaler om ekteskapets gleder og utfordringer.
 
Hvor mye koster vielsen?

Det tas ikke betaling hvis en eller begge brudefolkene er medlem av Den norske kirke og bosatt i prostiet, dvs. Nedre  eller Øvre Eiker, Modum, Sigdal eller Krødsherad. 
Dersom begge brudefolkene er bosatt utenfor prostiet, vil det påløpe en kostnad for leie av prest med kr 3 500,00.

Dersom ingen av brudefolkene er medlem av Den norske kirke blir det imidlertid et vanlig leieforhold, dvs. de må betale for kirkerom, kirketjener, organist og prest.  Kostnadene er de samme som ved leie av kirken til for eksempel begravelse / bisettelse:

Leie av kirke inkl. kirketjener               kr 3 400
Leie av organist                                   kr 1 800
Leie av prest                                        kr 3 500 (faktureres av presten selv)

Med forbehold om endringer.

For mer informasjon kontakt menighetskontoret på tlf. 32 27 23 20.
 
Ved borgelig inngått ekteskap er ekteparet velkommen til å motta kirkelig velsignelse. Ritualet for denne ligner på vielsen med unntak av løftene som en har gitt hverandre før velsignelseshandlingen.

Papirer som skal fylles ut og leveres Folkeregisteret:
Gå inn på linken nedenfor - den gir deg en god oversikt over papirene som skal fylles ut og leveres til folkeregisteret:

Veien til ekteskapet - Steg for steg

Torsdag 28. mars 2019 kl. 18-20 gjennomføres en vigselssamling i Nedre Eiker kirke for de som skal gifte seg våren/sommeren/høsten 2019 (i Mjøndalen eller Nedre Eiker kirke).
Trykk HER for å komme til påmeldingen. 

 


Del denne artikkel på e-post