Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

OM GRAVFERD

OM GRAVFERD


Hva gjør vi nå?
Det knytter seg sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. De fleste har ønske om å få ta avskjed, og få mulighet til å ta frem og dele minner. Det kan være gode minner som beriker oss, og noen ganger vonde minner som vi kan trenge hjelp til å bearbeide.

Kontakt med begravelsesbyrå
De aller fleste velger å benytte seg av et begravelsesbyrå for å få hjelp til alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet. Det kan være lurt å ta kontakt med dem så snart som mulig. De tar ansvar for å spørre dere og hjelpe til med alt det praktiske som dere må huske på (for eksempel dødsannonse, blomster, program, gravsted, musikk m.m.) Begravelsesbyrået tar seg også av kontakten med kirkekontoret for å avklare tidspunkt for gravferdsseremonien. Byrået spør også om det skal være kistebegravelse eller bisettelse. Ved bisettelse må det fylles ut en begjæring om kremasjon.

Kontakt med prest
Presten vil i løpet av en dag eller to ta kontakt med nærmeste pårørende for å avtale en samtale om gravferdsseremonien. Det er vanlig at presten som skal forrette under begravelsen møter de pårørende i hjemmet eller på kirkekontoret for å planlegge begravelsen.

Båreandakt
Båreandakt brukes når det er ønske om det, og kan benyttes i hjemmet, på sykehus og andre institusjoner eller i gravkapell. Andakten ledes som regel av en lek kristen, men presten kan spørres.

Musikk i begravelsen
Sanger i begravelsen skal normalt velges fra salmeboken. Det er vanlig at pårørende velger sanger, og ofte også musikk. Prest, organist eller begravelsesbyrå kan hjelpe med å velge sanger og musikk til begravelsen. All musikk og sang skal på forhånd godkjennes av organist og prest.

Minnetale
Minneord om avdøde holdes i begynnelsen av seremonien. En av de pårørende eller presten (på vegne av de pårørende) holder talen. Eventuelt kan presten innlede og én eller flere av de pårørende si litt etterpå. De pårørende kan også gjerne bidra med å lese på kransene, lese et lite dikt, synge e.l. Dersom andre enn de nærmeste pårørende ønsker å bidra med noe, avklares det med både forrettende prest og de nærmeste pårørende på forhånd.

Barn i begravelsen
Mange er usikre på om barna bør være med i begravelsen eller ikke. Generelt bør barn få være med i hvert fall fra de er 4 år. Barn har like stort behov for å uttrykke sin sorg som voksne, men det uttrykkes ikke alltid på samme måter. Barn veksler raskt mellom glede og sorg - lek er en viktig del av hverdagen også for et sørgende barn. Vi må ikke tro at dette betyr at de skal "spares for" eller "beskyttes mot" sorgen sammen med resten av familien. Allerede fra 3 års alderen er barn opptatt av død. Dersom de voksne møter dette med åpenhet og legger til rette for barnas sorg, er det godt og viktig for dem å få delta.

Det er viktig å lage gode rammer for barns deltagelse i en begravelse. Forklar på forhånd at det kommer til å være mye blomster, hvor kisten skal stå og hvordan det vil se ut. Det er fint å kunne gå inn i kirka og se før begravelsen, og så ta en tur ut igjen og snakke om hvordan det oppleves. Forklar også at det er fint og naturlig at voksne gråter og reagerer, at det er fordi vi er glade i hverandre og er lei oss fordi en er død. Dersom foreldrene er usikre på om de selv er i stand til å ta vare på barna under begravelsen, er det fint å finne noen andre som barna har tillit til, men som ikke sto avdøde så nær, som kan være sammen med barna.

Ta gjerne kontakt med presten på forhånd for å snakke om dette. Det finns også gode barnebøker om begravelse og om barn og sorg som kan brukes som utgangspunkt for å snakke med barna.

Valg av grav
Man kan ta i bruk en ny grav, som kirkevergen anviser (evt etter ønske fra pårørende), eller man kan benytte en grav som er festet fra før.
Alle som dør og blir gravlagt i Nedre Eiker kommune har krav på fri grav i 20 år??. Deretter kan graven festes i 20 år av gangen. Men dersom det reserveres grav ved siden av til senere bruk (eksempelvis for ektefelle), betales det for den graven som reserveres.

Kostnader
For medlemmer av Den Norske Kirke koster selve begravelsen/bisettelsen ingen ting i kirkene i den kommunen avdøde er folkeregistrert. All pynting av kirken og eventuelle soloinnslag o.l. bekostes av pårørende. For bruk av kirken til begravelser i andre kirkesamfunn, kreves godkjenning av soknepresten, og det må betales for leie av kirken. Ved begravelser for personer som ikke var bosatt i kommunen, må det også betales en avgift for nedsettelse av kiste/urne. 


Priser, begravelser i Nedre Eiker sokn

Den norske kirkes nettside kan du finne mer om gravferder.


Del denne artikkel på e-post