INNMELDING OG UTMELDING

INNMELDING OG UTMELDING

 

Medlemskap
Alle som er døpt i kirken, er medlemmer av kirken. Medlemskapet gjelder livet ut, såfremt man ikke aktivt melder seg ut.

Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen av, såfremt en av foreldrene er medlem. Barnet blir medlem ved dåpen. Hvis barnet ikke blir døpt, hører det inn under Den norske kirke fram til det fyller 18 år. Fra fylte 18 år, anses det ikke lenger å høre inn under Den norske kirke.
 

Innmelding
Den som er døpt i et annet trossamfunn enn Den norske kirke, kan melde seg inn i Den norske kirke ved personlig frammøte på kirkekontoret. Les igjennom og fyll ut skjemaet for innmelding (se nedenfor), og ta dette med til kirkekontoret. Er du ikke døpt, kontakt soknepresten. Dåp er nødvendig før innmelding kan skje. Du kan nå også melde deg inn i Den norske kirke elektronisk. Trykk HER

Skjema for innmelding finner du her:

Innmelding

Innmelding av døpte barn under 15 år


Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig. Utmeldingsskjema må fylles ut og underskrives, og så sendes til kirkekontoret i det soknet der du er bosatt. Barn over 12 år har rett til å bli hørt i spørsmål om inn- og utmelding av trossamfunn. Fra fylte 15 år, bestemmer den unge selv sin religiøse tilhørighet.
Du kan nå ogå melde deg ut av Den norske kirke elektronisk. Trykk HER

Skjema for utmelding finner du her:

Utmelding

Utmelding av barn under 15 år

 

Se også:
§ 3 i Kirkeloven av 1996

Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke (4. januar 2006)


Del denne artikkel på e-post