Avskjed for kapellan Margrete søndag 27. august kl. 17.00 i Nedre Eiker kirke

Avskjed for kapellan Margrete søndag 27. august kl. 17.00 i Nedre Eiker kirke

 

Prester kommer, virker i kortere eller lengre tid, og flytter til et annet sted. Slik har det alltid vært.
Det hører til sjeldenhetene at en prest blir i samme menighet hele sin tjenestetid.
Margrete kom til oss sommeren 2008 etter å ha virket som ungdomsprest i Risør.
Hun vant fort alles hjerter, og nå, etter ni år, har hun valgt å virke i en annen menighet.
Som et av flere ansikter utad som innad, har hun bidratt til å gi et bilde av vår menighet i møte med mennesker i alle livssituasjoner.

Vi har gledet oss over gudstjenester der barna har ligget på gulvet og tegnet mens prekenen pågikk og etterpå vist oss tegningene sine.
Vi har følt at alle ble inkludert når konfirmanter under bønnevandringer har hatt ansvar for en post.
Vi har opplevd den varme imøtekommenheten i møtet skole – kirke, ved dåp, bryllup og begravelser.
Flere av oss «vanlige» kirkegjengere har ofte fått tilbakemeldingen: «For en prest dere har!»

Vi skulle så gjerne ha beholdt deg lenger, kjære Margrete, men skjønner at du føler for at din tid her hos oss er over.
Så vi ønsker deg lykke til og Guds rike velsignelse i ditt nye tjenestested.

Når du nå slutter hos oss, håper vi at du har høstet verdifull erfaring og har gode minner fra disse ni årene.
Og – du vil fortsatt følge oss!
I jubileumsboken vår ser vi deg ved alteret i Nedre Eiker kirke, og lenger ut i boken vil din artikkel «Veien vider,» for all fremtid minne om deg og din forkynnelse!

Ivar Bj Haare         Trond Bollerud

Etter gudstjenesten i Nedre Eiker kirke blir det avskjedsfest for Margrete på Solberg kapell Fredtun.
Alle er hjertelig velkommen!

 


Del denne artikkel på e-post