Stillhet i Nedre Eiker kirke mandag 7. mai kl. 20.00

Stillhet i Nedre Eiker kirke mandag 7. mai kl. 20.00

Stillhet i kirken

Følgende dager er det lagt til rette for stillhet
i Nedre Eiker kirke:

Datoer for våren 2018:
Tirsdag 16. januar
Mandag 12. februar
Mandag 12. mars
Mandag 9. april
Mandag 7. mai
Mandag 11. juni

Vi starter kl. 20.00. Kirken er åpen 15 minutter før.
Enkel liturgi med vekt på stillhet.

Velkommen!

Nedre Eiker menighet
 


Del denne artikkel på e-post