Stillhet i Nedre Eiker kirke høsten 2018

Stillhet i Nedre Eiker kirke høsten 2018

Stillhet i kirken

Følgende dager er det lagt til rette for stillhet
i Nedre Eiker kirke:

Datoer for høsten 2018:
Mandag 8. oktober
Mandag 5. november
Mandag 3. desember

Vi starter kl. 20.00. Kirken er åpen 15 minutter før.
Enkel liturgi med vekt på stillhet.

Velkommen!

Nedre Eiker menighet
 


Del denne artikkel på e-post