Babysang

Babysang

Babysang mandager kl 12.00 på  Nedre Eiker menighetssenter.

Siste mandag før jul er 27. november.

Følgende mandager er det babysang på Nedre Eiker menighetssenter våren 2018:

22. og 29. januar

5.,12. og 19. februar

5.,12. og 19. mars

9., 16., 23. og 30. april

Babysang er: Dans og bevegelse, regler og rytme.

Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling.

Babysang er en del av kirkens trosopplæring.

Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim og regler. Samspillet mellom barnet od den voksne er i fokus.

Babysang gir mulighet til å bli kjent med andre mammaer/pappaer.

Kontaktperson: Gudrun Klingsheim Diakon i Nedre Eiker menighet: Tlf: 32 27 23 28/ 90 92 73 30.


Del denne artikkel på e-post