Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 20. mars 2018

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 20. mars 2018

 

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon er tirsdag 20.mars.
Ta godt imot våre bøssebærere.

Penger som samles inn skal gå til brønnboring for RENT VANN.
Dette er en del av konfirmantenes opplegg, men vi oppfordrer alle som vil gjøre en innsats til å være med.

Ta kontakt med menighetskontoret på 32 27 23 20 eller mail til: ina.brathen.bjerke@neiker.no  hvis du kan være med.

Her kan du lese mere om fasteaksjonen


Del denne artikkel på e-post