Nedre Eiker Soul Children

Nedre Eiker Soul Children

Bli med i Nedre Eiker Soul Children

http://www.mjondalenkirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/60030/Nedre-Eiker-Soul-Children

Dette er et kor for barn på 4. til 7. trinn.

Vi øver annenhver onsdag fra kl. 18.00 til 20.00 i Nedre Eiker kirke.

Høstens datoer er:

29. august, 12. og 26. september, 10. og 24. oktober, 7. og 21. november og 5.desember

I høst har vi fått ny dirigent og hun heter Rebecca Dolati.

Koret er et felles kor for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. Derfor øver vi i Nedre Eiker kirke på høsthalvåret, og i Mjøndalen kirke på vårhalvåret. Hver halvår synger vi i 2 gudstjenester, en i Mjøndalen kirke og en i Nedre Eiker kirke. Utover det arrangerer vi forskjellige sosiale ting med koret, som f.eks overnatting, vi drar på gathering eller vi bidrar på andre konserter når det er rom for det.

Medlemsavgiften er på kr. 400 pr. skoleår

Semesterplan for høst 2018 finner du her:

Påmeldingen finner du her:

Vil du ha kontakt med oss i koret kan du ringe:

Hilde Mari Ski menighetspedagog i Mjøndalen menighet på telefon 941 77 878

Ingeborg Skagestad kateket i Nedre Eiker menighet på telefon 400 38 295

 

 

Del denne artikkel på e-post