Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Nedre Eiker menighets nye misjonsprosjekt i Thailand

Nedre Eiker menighets nye misjonsprosjekt i Thailand

Nedre Eiker menighet har inngått ny avtale med Det Norske Misjonsselskap om å samle inn penger til et misjonsprosjekt i Thailand.

I forrige menighetsblad presenterte vi dette prosjektet.
Det er et spennende prosjekt som handler om  hjelp til skolegang, barnehage og fritidshjem for å nevne noe.
Søndag 24.februar markerte vi inngåelsen og underskriving av ny avtale i gudstjenesten.
Vi hadde besøk av Misjonskonsulent  Reidun Andersen Weberg som var med å informerte om prosjektet, holdt prekenen og deltok på kirkekaffen etterpå med mer informasjon.
I kirkekjelleren var det satt opp   en mini- utstilling  og vi fikk smake på tørket frukt fra Thailand.

Vi vil fremover komme med nye glimt av vårt  misjons prosjekt både i menighetsbladet og på nettsiden vår.

Følg med!


Del denne artikkel på e-post