Kunngjøring om forhåndsstemmegiving

Kunngjøring om forhåndsstemmegiving

Forhåndsstemmegivning ved Kirkevalget åpnes 12. august.

Det kunngjøres herved for forhåndsstemmegivning i perioden 12. august - 6. septemer.

Nedre Eiker menighetskontor, Stensethalleen 1, Krokstadelva

Åpningstider er mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.. TA MED VALGKORT OG LEGITIMASJON.

Forhåndsstemmegivning Solberglia sykehjem onsdag 28. august kl. 10.00 - 11.30.
Spinnerisletta umiddelbart etterpå.

Ordinært valgting Nedre Eiker sokn:
Åpning av ordinært valgting i forbindelse med gudstjenesten søndag 8. september kl. 12.30 -14.00.
Stemmegivning på valgdagen 9. september kl. 09.00 - 21.00 skjer på følgende steder:
Krokstadelva - Ekneshallen
Solbergelva - Solberghallen


Del denne artikkel på e-post