Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Nedre Eiker menighetsråd 2019 - 2023

Nedre Eiker menighetsråd 2019 - 2023

Nedre Eiker menighet, gratulerer med nytt menighetsråd!

Menighetsrådet konstituerte seg på menighetsrådsmøte 22. oktober:

Medlemmer:

1. Ivar Bjarne Haare - leder

2. Gro Ryghseter Solberg - nestleder

3. Linda Guldbjørnsen

4. Trond Terje Granbo Bollerud

5. Ola Sørensen

6. Øystein Moursund

7. Sølvi Karin Rekkedal

8. Janos Major

Varamedlemmer:

1. Margrethe Renaa

2. Jan Erik Ødegård

3. Hilde Sandnes Olsen

4. Bent Eikmo

5. Tove Anita Bakken

Ikke tilstede på bildet: Janos Major og Øystein Moursund.

Nedre Eiker menighet ønsker lykke til  i arbeidet!


Del denne artikkel på e-post