Nedre Eiker menighet > Artikler > Nyheter

Informasjon til publikum 17.03.2020

Informasjon til publikum 17.03.2020

VURDERINGER OG TILTAK FOR PROSTEN I DRAMMEN OG DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Prosten i Drammen og Drammen kirkelige fellesråd følger rådene fra offentlige myndigheter nøye og oppdaterer risikovurdering og tiltaksplan kontinuerlig.  På bakgrunn av nøye vurderinger og råd fra kommunelegene i Drammen og Lier, iverksettes endringer for gravferd i Drammen og Lier.

 

Følgende tiltak justeres med umiddelbar virkning:

Begravelser / Bisettelser:

Det åpnes for at begravelser og bisettelser gjennomføres med maksimal deltakelse på 50 personer inklusive kirkelig betjening og betjening fra begravelsesbyrå.

Følgende kirker / kapell kan benyttes: 

 

Drammen krematorium, store kapell

Konnerud nye kirke  (ikke ferdag)

Åssiden kirke

Mjøndalen kirke

Svelvik Kirke (fredag) 

 

 

Alle øvrige kirker og kirkelige kapell er stengt for bruk.

Klokkeslett for seremonier er kl. 10.00 og kl. 15.00.  Begravelser prioriteres kl. 10 – bisettelser prioriteres kl. 15.00

 

Begravelsesbyråene har ansvar for å kontrollere at regelen om maksimalt antall personer tilstede overholdes, og avvise deltakere når maksgrensen er nådd.  Begravelsesbyråene henstiller til deltakerne om å sette seg spredt i kirkerommet ved ankomst.

 

 

Alle øvrige arrangementer avlyses / utsettes i hht. tidligere utsendte retningslinjer.

 

Krisestab  krisestab som består av ledergruppen og prost: Ivar Nygård, Eva Trogstad, hans Jørgen Paulsen, Lars Olav Bøe, Svein Askekjær og Kjell Ivar Berger.

Krisestaben kan kontaktes på: Telefon: 32 98 91 00 - Mail: post.drammen@kirken.no


Del denne artikkel på e-post