Råd og utvalg

Årsmelding driftsåret 2016 for Nedre Eiker menighet

   Les mer...

Nedre Eiker menighetsråd

Her er oversikt over de som utgjør menighetsrådet for perioden 2015-2019.    Les mer...

Utvalg

For å utføre oppgavene har menighetsrådet nedsatt flere komiteer og utvalg    Les mer...

Møtebøker

Årsmeldinger