Aktiviteter for voksne

Kulturkalender august - september

   Les mer...

Stillhetskveld i Nedre Eiker kirke mandag 19. august kl. 20.00

   Les mer...

Kunngjøring av valgliste for Nedre Eiker sokn

   Les mer...

Velkommen til Åpent hus i Mjøndalen kirke høsten 2019

   Les mer...

10 gode grunner til å være med i menighetsrådet

   Les mer...

Velkommen til dåp i Nedre Eiker kirke

   Les mer...

Nedre Eiker menighet sitt nye misjonsprosjekt i Thailand

Nedre Eiker menighet har inngått ny avtale med Det Norske Misjonsselskap om å s...   Les mer...

Ti gode grunner...til å gå på gudstjeneste

   Les mer...

Dåp av voksne

   Les mer...

Mylder for barn fra 1-6 år ifølge med voksne

   Les mer...

Mikrogospel våren 2019

Mikrogospel er et kor for barn mellom 4 og 8 år.      Les mer...

Babysang starter mandag 2. september kl 11.30; Nedre Eiker menighetssenter

   Les mer...

Kvinneforeningen Gustavas etterfølgeres møteplan våren 2019

   Les mer...

Ny vigselsliturgi vedtatt

   Les mer...

Trenger du noen å snakke med?

Det er ikke alltid livet går på skinner. I blant strever vi.    Les mer...

Kor

Les mer om Nedre Eiker kirkekor og Omnibus.    Les mer...